Ga naar de inhoud

Reglement Solex Race Brabant

24 April Wielerbaan Schijndel

 Deelname vanaf 12 jaar 
Basis regels: Door in te schrijven voor deelname aan de Solexrace te Schijndel ga je akkoord met de door de organisatie opgestelde regels. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. Bij aanmelding voor de solexrace te Schijndel geeft u aan dat u het reglement heeft doorgenomen en akkoord bevonden.

Tijdens de wedstrijd waarbij dit reglement van toepassing is, is de organisatie gerechtigd van dit reglement af te wijken. Hierbij zal nimmer de veiligheid, redelijkheid en billijkheid uit het oog worden verloren. De organisatie behoudt zich het recht voor op diskwalificatie.

Pits: Tijdens de wedstrijd is het om veiligheidsredenen niet verantwoord om vroegtijdig de pits te ontruimen. Mocht de situatie zich voordoen dat vroegtijdig vertrek noodzakelijk is, dan gaan we dit in overleg met elkaar oplossen. We rekenen op jullie begrip.

Keuring: Alle teams zijn verplicht hun solex ter keuring aan te bieden. De keuring zal plaats vinden meteen bij binnenkomst op een daarvoor aangegeven plaats. Bij de keuring van de Solex moeten twee personen van het team aanwezig zijn. Een persoon moet bij de daadwerkelijke keuring aanwezig zijn, de andere persoon gaat de administratieve dingen af handelen.

De transponder wordt bij de administratie in ontvangst genomen. Als borg wordt door de administratie het identiteitsbewijs van de ontvanger ingenomen. De transponder wordt meteen aangebracht door een keurmeester. De transponder moet voor vertrek door een keurmeesters worden verwijderd! Na het verwijderen van transponder moet deze ingeleverd worden bij administratie en zal het identiteitsbewijs worden terug gegeven.

Solex mag na de keuring nooit het terrein verlaten zonder dat de transponder ingeleverd is. Wanneer de solex het terrein heeft verlaten eindigt de wedstrijd voor het betreffende team.
De organisatie heeft het recht bij twijfel een extra keuring uit te voeren.
Discussiëren met de wedstrijdleiding mag maar hou het wel netjes.
Bij onfatsoenlijk gedrag wordt het team 5 rondes terug gezet.
De eerste vijf gefinishte krijgen een herkeuring na afloop van de wedstrijd.
De tijdens de keuring op de solex aangebrachte keuringskenmerken mogen niet worden verwijderd.

Keurings kenmerken kunnen worden aangebracht op carter, cilinder en carburateur.

Brandstof: Het milieu heeft nu en zal in de toekomst hoge prioriteit hebben. Voor de vergunningaanvraag speelt dit dus vanzelfsprekend ook een grote rol. Daarom gaan we met schoonere brandstof rijden, namelijk Ecomaxx, Stihl of Aspen. Deze brandstoffen hebben tot wel 90% minder schadelijke uitstoot.

Pits: In de pits wordt een stucloper gelegd. We mogen gebruik maken van een prachtig mooie wielerbaan, daar mag vanzelfsprekend absoluut geen olie of brandstof op worden gemorst. De Solexen moeten daarom altijd met de uitlaat boven de stucloper geparkeerd worden. Tijdens het tanken moet je een milieumat gebruiken. Iedereen moet in het bezit zijn van een milieumat.Teams: Er mag tijdens de wedstrijd geen alcohol of drugs worden gebruikt en ook niet in de pitstraat aanwezig zijn. Bij overtreding volgt diskwalificatie voor het hele team.Alle deelnemers dienen tenminste 12 jaar of ouder te zijn en rijden op eigen risico, denk aan uzelf en aan uw mededeelnemers.Alleen teamleden kunnen protest indienen (geen familie, vrienden, e.d.) na betaling van €150,00 aan de wedstrijdleiding. Bij een gegrond verklaard protest krijgt ditteam het geld terug. Bij ongelijk gaan de €150,00 naar het team waar protest tegen is ingediend.Een team bestaat uit 3 coureurs en 1 monteur. De monteur mag niet invallen voor een coureur. Teamleden mogen op de wedstrijddag ook niet van team wisselen.Tijdens de wedstrijd mag er niet van solex worden gewisseld.Tegen het verkeer in rijden is niet toegestaan, en heeft diskwalificatie als gevolg voor het hele team.Als de cilinder, zuiger, carburateur en/of spruitstuk gedemonteerd worden gaat dat altijd in overleg met de wedstrijdleiding, vervanging zal consequenties hebben.Slecht weer: Bij slecht weer beslist de organisatie of er wordt doorgereden. Bij eventuele herstart zullen de rijders worden geplaatst volgens het klassement van 2 rondes terug.Vlaggen: Tijdens de race betekent een gele vlag “gevaar”, rode vlag: “race stilgelegd” en zwarte vlag: “rijder diskwalificeert”. Deze moet onmiddellijk stoppen met de race en de baan te verlaten. Zwart/witte vlag: “finish”.Nummerplaten aan beide zijden van de solex in de kleur wit met de afmetingen 21cmx30cm (A4 formaat ) en zwarte cijfers van 15 cm hoogte.Kenteken: is niet verplicht.Bij twijfel opbouw van de solex, neem dan contact op met de organisatie en overleg.  Type Solex: Tot de standaardklassen behoren Solexen waarvan de buitenkant van het frame en het motorblok in originele staat zijn. De standaard tandwielverhouding voor het type 3800 en 5000 is: 35/16. Voor type Oto is dit: 36/16.Carburateur: Lucht inlaat is door middel van originele carburateur, 6,5 mm. De doorlaat van de carburateur wordt tijdens de keuring met een kaliber van 6,5 mm gecontroleerd. Indien wenselijk, ook na afloop van de wedstrijd. Er mogen geen extra kanalen en membranen en of dergelijke aan toegevoegd worden. Lucht en brandstofsproeiers zijn naar eigen keuze. Het originele spruitstukgedeelte bestaat uit een 10 mm inlaat buitendiameter en een 15 mm uitlaat buitendiameter en moeten beide de originele lengte hebben.Benzinepomp: Er moet een originele benzinepomp gebruikt worden. Benzinepomp mag wel aangepast worden t.b.v. betere functionaliteit.Luchtfilter: Luchtfilterkap en luchtfilterhuis moeten origineel zijn. Luchtfilterhuis mag wel aangepast worden t.b.v. betere functionaliteit. In de luchtfilter mogen echter geen aanpassingen zijn die voor een geforceerde luchtaanvoer zorgen.Cilinder: De cilinder moet origineel zijn, van gietijzer of aluminium. Boring en slag: zijn maximaal 40mmx40mm. Bij twijfel van de keurmeester moet op verzoek de cilinderkop worden verwijderd om boring en slag na te kunnen meten.Cilinderkop: mag aangepast of gereproduceerd zijn, deze moet echter wel het origineel aantal koelribben hebben.Carter: Een CNC carter is ook toegestaan. Extra carter vulling is niet toegestaan. CNC carter moet voorzien zijn van een tapgat voor het blokkeren van de krukas. Tijdens de keuring gebruikt de keurmeester dit tapgat voor controle van carter en krukas, dit met behulp van een endoscoop. Krukas: De krukas moet origineel en onbewerkt Solex zijn. Krukas balanceren is natuurlijk wel toegestaan. Krukassen van Marcel van de Ven zijn ook toegestaan, echter alleen met een slag van maximaal 40 mm.Uitlaat: Uitlaatbocht diameter mag maximaal 18 mm buitendiameter zijn en moet een bocht van ca. 90 graden bevatten. Lengte uitlaat bocht naar eigen keuze. Dun uitlaatpijpje naar eigen keuze. De uitlaat mag niet meer dan 90db geluid produceren.Ontsteking: Het vliegwiel dient op een degelijke veilige manier afgedekt te zijn. Bobine buiten het blok is toegestaan.Imitatie onderdelen: Originele onderdelen zijn ook onderdelen die gereproduceerd zijn met originele maatvoering.Rijwiel gedeelten: Het motorblok dient degelijk aan het frame te zijn bevestigd. Valbeugel moet veilig zijn en degelijk aangebracht.De banden dienen in goede staat te verkeren met een profiel van minimaal 1 mm bij aanvang van de wedstrijd.Ster wielen zijn verboden.De remmen moeten zowel voor en achter in goede staat zijn en werken.We laten ook goede stevige MTB en/of BMX voorvorken toe, omdat originele voorvorken moeilijk leverbaar zijn. Geveerde voorvork en/of achter brug en click pedalen zijn niet toegestaan.Er mogen geen motorblokken en/of frames in de pitstraat aanwezig zijn, hier wordt op gecontroleerd.De solex moet zelfstandig kunnen blijven staan d.m.v. een standaard of losse beugel die voorzien is van je startnummer.Achter spatbord is verplicht.Kleding: Alleen goedgekeurde bmx-motorcross of brommerhelmen met mondstuk zijn toegestaan. Zorg dat de kinband vast zit. Het dragen van beschermende kleding is verplicht, ook handschoenen.